image for Raportointi

Raportointi

Tuo kaikki asiakaspolun vaiheet samaan näkymään ja kehitä asiakaskokemusta.

Mittaa ja kehitä asiakaskokemusta saumattomasti

Asiakkaan palveleminen useassa eri kanavassa on vaativa kokonaisuus, jonka laadun tulee olla jatkuvasti mitattavaa. Mikäli yhteydenottomääriä, vaste- tai palveluaikoja ei seurata, syntyy asiakaspalvelukanaviin helposti pullonkauloja.

Cuuman asiakaspalvelujärjestelmä kerää niin puheluiden, chatien, sisäisten tehtävien kuin sähköpostitikettienkin osalta tietoa luettavaksi ja raportoitavaksi. Raporttien avulla voidaan ymmärtää liiketoiminnalle kriittiset raja-arvot ja kehittää parempaa asiakaspalvelua.

Vapaasti räätälöitävä raportointityökalu kootaan palvelemaan jokaista asiakasta juuri heidän tarpeitaan varten. Raportit aktivoidaan halutuille käyttäjille: niissä voidaan näyttää käyttäjäkohtaisia ja yrityksen yhteisiä raportointinäkymiä.

Raportit ja datan keruu ovat merkittävässä roolissa asiakastyytyväisyyden parantamisessa. Yhdessä niiden ja Cuuman asiakaspalvelutyökalujen kanssa asiakastyytyväisyyttä voidaan nostaa huomattavasti. Laajempiin raportointitarpeisiin, joissa liiketoiminnan muut luvut halutaan yhdistää, raportointi integroidaan yrityksen BI-sovelluksiin.

Meille tärkeintä on tyytyväiset asiakkaat

Cuuma varmistaa, että sinulla ja kollegoillasi on käytettävissänne juuri tarpeitanne vastaava palvelukokonaisuus.

image of Tarja Hartikainen

Tarja Hartikainen

Asiakaspalvelupäällikkö

Verkkokauppa.com

Cuuma on säästänyt meiltä merkittävän määrän asiakaspalvelun aikaa

image of Kimmo Laine

Kimmo Laine

Liiketoimintajohtaja

PakuOvelle.com

Cuuman välineillä meillä on paljon parempi mahdollisuus palvella asiakkaita, kun kaikki tieto on yhdessä paikassa

Lisää tuotteita

Monikanavainen yhteydenpitoalusta

Asiakaspalvelun analyysi

Kuinka paljon yksi asiakaspalvelukohtaaminen yrityksellenne maksaa? Entä miten vastaamatta jääneet puhelut vaikuttavat liikevaihtoonne? Kuinka paljon työkalujen vaihto tehostaisi asiakaspalvelijan työtä, ja monta uutta rekrytointia voisitte jättää tällöin tekemättä?

Puhelinvaihde

Älykäs puhelinvaihde toimii usein yritysten asiakaspalvelun pohjana: sen avulla ohjaat puheluita sekä automatisoit asiakaspalvelun vaiheita ja mittaat palvelun laatua.

Chat

Brändätyllä chatilla toivotat asiakkaasi tervetulleeksi sivustollesi ja tarjoat reaaliaikaisen tavan kysyä lisätietoa.

Tyytyväisyyskyselyt

Kehitä asiakaskokemusta keräämällä palautteita heti asioinnin jälkeen

Some- ja mediaseuranta

Osallistu ajankohtaiseen keskusteluun ja tehosta myyntiä ennakoivalla asiakaspalvelulla.

Tiketöinti

Tehosta palvelupyyntöjen käsittelyä ja mahdollista läpinäkyvä yhteistyö. Lyhyet vasteajat, parempi asiakaskokemus.